sertifisering FOR konsulenter, COACHES, ledere & deg som jobber med HR

Bli en trener i

persolog® Team Resiliensmodell

En sertifiseringe i persolog® Team Resiliens vil lære deg å styrke teamets resiliens og kriseberedskap. Vår mastertrener og administrerende direktør, Debora Karsch, som selv har to tiår med ledererfaring, samt andre assisterende trenere, vil følge deg gjennom denne digitale opplæringen.
Bild persolog Teamresilienz-Profil-Elemente

Mange sukessfulle bedrifter jobber allerede med oss:

Bilder persolog Partner Logos
Resiliente Team
fleksible, resiliente, motstandsdyktige
Teamresiliens er ikke en statisk tilstand, men en vedvarende prosess som kan deles inn i ulike faser før, under og etter utfordrende situasjoner eller endringer. Teamet kan overvinne krevende situasjoner med suksess, ved å kontinuerlig styrke og fremme de 6 essensielle faktorene for resiliens. Det er kun denne måten at resiliensprosessen kan settes i gang, gjennomføres med suksess og gjenopplives etter vanskelige tider.
.
Grafik persolog Persönlichkeits-Modell

Virkelig sterke som et team selv under endringer, vanskelige tider og kriser

Finn ut hva som gjør team resiliente.

Bild: Stark als Team: Menschen, die ihre Hände zusammenhalten
Det finnes flere måter å styrke et teams resiliens:
Prinsippene utviklet av persolog® handler om å hjelpe team med en rask og klar refleksjon over seg selv, finne felles tilnærminger for å styrke og øke resiliens, og dermed gradvis utvikle seg til et team som mestrer kriser en overlegen måte.
1
Mening:
Bygge identitet, utvikle kultur
Mening betyr at et resiliente team er i stand til å bygge fellesskap og samhørighet i forhold til mening, formål og verdier.
2
Psykologisk sikkerhet:
Bygge tillit, styrke tilhørighet
Psykologisk trygghet gjør det lettere for teamet å ta personlige, mellommenneskelige og økonomiske risikoer, samt å tenke og handle åpent og uten frykt i kritiske situasjoner.
3
Team Effektivitet:
Være optimistisk, overvinne utfordringer
Team Effektivitet beskriver en kollektiv tro på effektivitet. Dette betyr at et resilient team kjenner sine styrker og har en felles tro på egen evne til å overvinne komplekse oppgaver, hindringer og motgang.
4
Klarhet og struktur:
Avklar forventninger, tydeliggjør kommunikasjon
Klarhet og struktur innebærer at et resilient team har tydelighet i utfordrende situasjoner når det gjelder oppgaver som må utføres og ansvarsområder.
5
Handlings- og løsningsorientering:
Proaktiv endring, tilpasningsdyktig
Handlings- og løsningsorientering innebærer å være proaktiv selv i utfordrende situasjoner og søke etter en felles løsning.
6
Teamlæring:
Håndtere erfaringer, reflektere over erfaringer.
Gjennom teamlæring ses utfordringer som en naturlig del av læreprosessen. Fremtidsrettede konklusjoner trekkes basert på disse erfaringene.

Dette sier våre kunder om persolog® Team Resiliensmodell