DIGITAL SERTIFISERING For KONSULENTER, ANSATTE, CoacheR OG LEDERE

Bli en persolog® Personfaktormodell trener nå

Den digitale sertifiseringen i persolog® Personfaktormodell gir deg grunnlaget for å hjelpe enkeltpersoner, team og ledere til å forstå seg selv og andre bedre, til å samarbeide effektivt og til å utvikle seg personlig. Er du allerede en sertifisert persolog-trener? Da har vi et spesial tilbud til deg. (Oppfriskningskurs) Du kan starte når som helst!
persolog overview Personality Model

Om persolog: Vi er et akademi og et forlag

Vi ønsker å utvikle organisasjoner gjennom mennesker! Derfor sertifiserer vi konsulenter, coacher, gründere og ledere slik at de kan jobbe med våre verktøy innenfor emnene sosial kompetanse og personlig utvikling. Vi kaller dem trenere og vi hjelper dem med å ta spranget inn i den digitale opplæringsverdenen. Vår visjon er at mennesker skal forstå seg selv og andre enda bedre, fokusere på sine styrker og utvikle seg videre.
Persolog Norge as er en av 14 partnere i verden. Hver dag jobber over 40 dyktige mennesker i vår utviklingsavdeling i Tyskland med utvikling av verktøy og seminarer for å bidra til individuell utvikling. Sammen med alle de 14 partnerne og over 13 000 sertfiserte trenere, hjelper vi hver dag bedrifter og organisasjoner med å lykkes!

Våre kunders mening om persolog® Personfaktormodell

Maria Mork
Partolken
Hvert år får hundrevis av par hjelp til å forstå hverandre og snakke sammen - og gjenoppliver kjærligheten til hverandre ved hjelp av partolkingsmetoden. Analysene fra Persolog er et av de viktigste verktøyene vi bruker i partolkingen, og gjør prosessen praktisk og effektfull. Å jobbe utifra filosofien om at vi blir til imøte med hverandre åpner svært mange muligheter til å frigjøre potensialet i å være forskjellige. Jeg er så glad for å ha Persolog som en av mine viktigste samarbeidspartnere.
August Kjerland
Partner i AF kompetanse
Min erfaring med Persolog har vært en flott opplevelse når jeg møter nye utfordringer i forbindelse med rådgivning av team og ledere. Et flott verktøy i en konkurransedyktig business verden.
Hanne Paulsrud
CEO and coach - Confident Coaching
Jeg bruker Persolog Personfaktormodell i arbeidet med kunder som ønsker en bedre forståelse av seg selv eller sine ansatte i samspill med andre. Dette er et glimrende verktøy for bevisstgjøring av egen atferd på jobb - eller andre steder. "To the point" rapporter gir grunnlag for å optimalisere teamsammensetning, og for utvikling av ansatte. Håndfast, konkret, forskningsbasert og forståelig.
Lasse og Synnøve Tretteteig
LO3 service A/S - Vekst og veiledning
Persolog personfaktormodell er til stor nytte og hjelp i vår business. Den har gitt oss mange aha-opplevelser, både i møte med oss selv, og i hvordan vi kan møte kunder og klienter med forståelse og trygghet. Dette har ført til økt produktivitet, mer fornøyde kunder og flere salg.
Vi bruker også dette verktøyet i lederteam i kristen sammenheng. Mer forståelse for sin egen og andres styrker og begrensninger, bedre flyt i samarbeidet, økt trivsel, mer frihet og trygghet – det er tilbakemeldinger vi får på hvordan dette verktøyet virker!

Vi er helt sikre at hver enkelt person er unik!

picture four people D, I, S and G dimensions
Menneskelig atferd beskrevet med grunnlag i de fire atferdsmønstrene DOMINANT, INNFLYTELSESRIK, STABIL og KVALITETSSØKENDE.
Med en sertifisering i persolog® Personfaktormodell får du verktøy som hjelper deg med å forstå andre menneskers atferd og deres unikhet. Vi bruker en situasjonsbasert tilnærming: Vi ser atferd i spesifikke miljøer og situasjoner.
Atferd kan beskrives med hjelp av de fire atferdsdimensjonene Dominant, Innflytelsesrik, Stabil og Kvalitetssøkende. Blandingen av de fire dimensjonene er essensiell. Målet er å finne ut hvor vi står for å legge grunnlaget for utvikling av eget potensiale, en dypere forståelse av hverandre og effektivt samarbeid.
Hvorfor er personlighetstester ofte meningsløse for oss? Spesielt innenfor området personlig utvikling har vi en tendens til å plassere mennesker i ulike kategorier. Mange personlighetstester gir raskt et resultat og sier: "Dette er den du er!" MEN, dette hjelper ikke mennesker lang sikt. Det er viktig å fokusere folks situasjonsbestemte atferd. Fordi den kan tilpasses. Derfor snakker vi hos persolog ikke om en personlighetstest der man kan score "godt eller dårlig", men om en personlighetsprofil som ønsker å beskrive individuell og situasjonsbestemt atferd hos mennesker uten å dømme. denne måten kan du utvikle suksessstrategier for å kommunisere bedre. Fordi suksessfulle mennesker er de som kan håndtere andre mennesker en måte som er passende for situasjonen.

En situasjonsteoretisk tilnærming:

persolog® Personfaktormodell
I dag befinner persolog® Personfaktormodell seg innenfor området for situasjonsteoretiske tilnærminger. Forskjellen fra tilnærminger basert på disposisjonstreorier er at persolog ikke påstår å identifisere og beskrive distinkte personlighetstrekk, men å beskrive situasjonsbestemt atferd. Til dette formålet bruker modellen grunnlaget fra disse fire kvadrantene.
picture the persolog personality model

Lær hvordan du kan hjelpe mennesker med å utvikle sitt potensiale, oppdage sin unikhet og forstå andre bedre.

"Alle er unike. Ikke bedre. Ikke verre. Bare annerledes."
I dette kurset vil du lære hvordan du kan samarbeide effektivt med andre mennesker, uavhengig av hva som gjør dem annerledes, og du vil kunne hjelpe andre med å følge ditt eksempel. Fordi de fleste problemer i hverdagen er basert på mellommenneskelige vanskeligheter og misforståelser.
1
Oppdag atferdsdimensjonene D, I, S and K
D (Dominant), I (Innflytelsesrik), S (Stabil) and K (Kvalitetssøkende).
2
Bli kjent med og verdsett andres unikhet.
persolog® Personfaktormodell er utmerket basis for å få en grunnleggende forståelse av de ulike uttrykkene for personligheter.
3
Forskningsbasert
Bli kjent med historien og teorien bak persolog® Personfaktormodell.
4
Praktiske tips og verktøy
Etter sertifiseringen vil du ha tilgang til en digital verktøykasse full av nyttige verktøy og metoder som du kan bruke på individuell og fleksibel basis. Lær hvordan og hvor du kan dra nytte av disse i din opplæring, coaching eller i din bedrift.
5
Få et komplett seminaropplegg
Dykk ned i dypet på persolog® Personfaktormodell og menneskelig atferd. Vi gir deg et variert seminaropplegg som du kan bruke overalt der mennesker samarbeider og utvikler seg personlig.

Få en verktøykasse full av verktøy og metoder som du kan bruke på individuell og fleksibel basis i din opplæring, coaching eller virksomhet.

Sertifiseringen i persolog® Personfaktormodell gir deg en solid basis og en grunnleggende forståelse av de ulike anvendelsesområdene for modellen. Etter sertifiseringen har du en digital verktøykasse full av verktøy og metoder som du kan bruke individuelt og fleksibelt
Du vil lære hvordan du kan utdype din kunnskap om D, I, S og K i opplæringen på en kreativ måte. Videre vil du lære hvordan du tolker resultatdiagrammene til persolog® Personfaktormodell, hvilke øvelser som passer for å komme i gang, hvordan du kan berike coachingen din med den detaljerte rapporten "Personlighet i Fokus", hvordan du kan arbeide med mennesker for å realisere deres potensial, og hvordan teamutvikling kan lykkes med kunnskap om D, I, S og K.
picture Bag full of persolog personality tools

Hvem er denne sertifiseringen for?

Sertifiseringen er laget for trenere, konsulenter, HR-ledere og coacher som ønsker å bruke persolog® Personfaktor-modell innenfor ett av følgende områder:
Endringsledelse
Når mennesker føler seg presset inn i en endringsprosess eller har motstand mot å endre seg, trenger vi å studere deres atferd i denne situasjonen. Det er viktig å håndtere indre, muligens blokkerende tanker og finne ut hvorfor de har indre konflikter. Med andre ord, vi må forstå dynamikken mellom deres intensjoner, verdier og overbevisninger. Alt dette, i tillegg til å tilpasse egen atferd til de nye omstendighetene, kan oppnås ved hjelp av personfaktormodellen, gjennom ulike teknikker og metoder.
Rekruttering
"Mennesker blir ansatt på grunn av sin ekspertise, men kan bli sagt opp på grunn av personligheten sin." Dette sitatet fra John Geier beskriver på en treffende måte den største feilen man kan gjøre når man skal fylle en viktige stillinger. Enhver ny ansettelse medfører risiko. Hvor mange usagte forventninger vil kandidaten din måtte håndtere? Er stillingen egentlig så passende som den virker? Spesielt når det er flere beslutningstakere for stillingen, oppstår det mange usagte forventninger som kan føre til at en kandidat med potensiale mislykkes. Derfor er det viktig å undersøke kompatibiliteten så grundig som mulig på forhånd. Med personfaktormodellen kan du sikre deg at du finner den beste matchen for å få jobben gjort.
HR - eller menneskelig ressursutvikling
De beste ansatte må få forfremmelser. Med persolog® Personfaktormodell kan vi finne ut hvor den ansattes styrker ligger, slik at vi kan gi hen muligheter for personlig utvikling og forfremmelse innenfor de rette områdene.
Salg og forhandlinger
Ofte er det bare litt som mangler for å kunne lukke en stor avtale. De fleste selgere mislykkes fordi de ikke tilpasser seg kundens personlighet - og dette skjer fordi de verken kjenner sin egen personlighet eller forstår kundens. Bare de som er bevisst på sine egne atferdsmønster, og som også kan vurdere kundens atferd riktig, vet hvordan de kan tilpasse seg på en lønnsom måte. Personfaktormodellen er det ideelle verktøyet for å takle denne utfordringen.
Personalledelse
80 % av en leder's daglige arbeid består i å kommunisere. For å være en god leder må du kommunisere ekte og tydelig og mest av alt, på en måte som passer til den ansatte. For eksempel, hvis en ansatt viser stabil atferd, bør lederen tilpasse kommunikasjonen til den ansattes atferd, selv om lederen kanskje har en mer dominant atferd. persolog® Personfaktormodell hjelper oss å forstå hvordan vi kan møte andres kommunikasjonsbehov på en vellykket måte.
Coaching
Mennesker som kommer til deg for coaching har veldig forskjellige utfordringer. De ønsker å utfordre sine overbevisninger, endre vaner, og fremfor alt, forstå mer om hva som skjer med atferden deres i enkelte situasjoner. Med persolog® Personfaktormodell finner du raskere konkrete områder å starte med, som hjelper både deg og klienten din med å nå coachingmålene raskere.
Team utvikling
Å transformere gjennomsnittlige team til toppnivå-team er det alle ledere, gründere og coacher drømmer om. Ofte er det kommunikasjonsproblemer, uklarhet om roller eller enkeltpersoner som skaper forstyrrelser som hindrer teamets effektivitet. Her kommer Personfaktormodellen inn i bildet. Den hjelper deg med å visualisere teamets strukturer og styrker teamets prestasjoner.
Utdanning
Enten det er snakk om grunnskoler, yrkesskoler, opplæringsbedrifter eller foreninger - alle disse organisasjonene har en omfattende pedagogisk oppgave. En viktig del av denne oppgaven er å fremme den åndelige, mentale og kognitive utviklingen til unge mennesker. Med persolog® Ungdomsprofil (basert på persolog® Personfaktormodell) har du et praktisk verktøy som hjelper deg med å takle denne viktige utfordringen. Hvis du har en sertifiseringen i persolog® Personfaktormodell, kan du også bruke persolog® Ungdomsprofil i ditt arbeid.
Høykvalitets- innhold
Du vil lære alt som er viktig om vår personfaktormodell og få praktiske tips og anbefalinger.
100+ lærings-enheter
Du får en digitalt kurs med over 100 læringsenheter fra våre personlighetseksperter.
Ubegrenset tilgang til materialet
Du får ubegrenset tilgang til materialet og drar nytte av oppdateringer i vårt online akademi.

Hva gjør det verdt å bli en persolog trener?

Her er dine topp 5 fordeler.
Få ditt eget
treningskonsept fra oss
Du mottar et fullt utviklet opplæringskonsept fra oss, slik at du kan starte direkte med dine seminarer.
Utvid ditt
nettverk med oss
Selv om sertifiseringen ikke skjer fysisk, legger vi stor vekt på samhandling. Vi bruker verktøy som lar deg utveksle erfaringer med andre deltakere i kurset..
Få tilgang til
markedsføringsmateriell
Du vil ha et støttende team bak deg. Vi vil gi deg markedsføringsmateriale for å markedsføre seminarene dine på best mulig måte.
Bli en del av den unike
persolog Familien
Hvis du er en sertifisert persolog trener, er du en del av et trenerfellesskap med mer enn 12 000 mennesker. Vi er en gruppe som jevnlig utveksler erfaringer, støtter og motiverer hverandre. Vi setter pris på den kjente og åpne atmosfæren i fellesskapet vårt
Få din egen
Mentor
I 3 måneder etter oppstart av sertifiseringen får du tett oppfølging av en norsk mastertrener som gir innføring i norsk språk og treminologi, og som også følger deg på dine første kundeopplevelser med Personfaktormodellen.

Våre Personfaktor Eksperter

guider deg gjennom sertifiserings prosessen
Debora Karsch
CEO i persolog GmbH, Forfatter og Coach
Lidenskapen for det hun gjør er en grunnleggende forutsetning for at hun lykkes. Hun er overbevist om at ekte personlig utvikling kun er mulig hvis du tør å prøve noe nytt.
Vincent Zeylmans
Deleier og direktør i persolog Nederland
Mastertrener for persologsertifiseringer. I tillegg er han en uavhengig ledertrener og -coach med fokus på organisasjons- og personalutvikling, og han er også en rådgiver for omstilling. Vincent Zeylmans er forfatter av flere bøker og er en del av persologs internasjonale partnernettverk.
Trude Emaus
CEO Persolog Norway
Hun er leder for Persolog Norge og er også en mastertrener som vil veilede deg gjennom den norske delen av sertifiseringen. Trude Emaus er også den som hjelper deg med alt fra IT problemer på våre plattformer, betaling av profiler til nettverk med andre trenere i Norge.
Friedbert Gay
Founder/ CEO of persolog GmbH Forfatter og Coach
Begeistringen for mennesker og deres personligheter kan merkes fra første øyeblikk med Friedbert Gay. Gjennom sin engasjerende og autentiske presentasjonsstil lykkes han alltid med å fange og inspirere sitt publikum.
Viktoria Kulcsar
Partnerr i persolog GmbH i Ungarn & Romania
Hun har en doktorgrad i psykologi og har forsket ved Yale University i USA og University of Jerusalem. Som mastertrener innehar hun persolog-sertifiseringer og er en del av persologs internasjonale partnernettverk.
Linda Trandum Terjessen
Deleier og mastertrener i Norge
Hun er spesialist innen lederutvikling, og hun vil følge deg gjennom den norske sertifiseringen og vil sammen med Trude Emaus støtte deg i arbeidet med Persolog Personfaktormodell.
Nathalie Sonntag
Psykolog og Coach
Etter vellykkede studier innen psykologi, setter hun lidenskapen for å følge mennesker i deres individuelle utvikling ut i praksis gjennom forskning og opplæring hos persolog.
Catalina Mariuta
CEO Hormesys SASU / persolog France
Hun er en erfaren trener og coach med for tiden mer enn 700 dager med kurs, 300 timer med coaching og 19 års erfaring i næringslivet. Gjennom sitt selskap, Hormesys SASU, er hun en del av det internasjonale partnernettverket og vår internasjonale partner for Frankrike.
FOR sertifiserte PERSOLOG®personfaktormodell TRenere

Allerede sertifisert? Men føler at en oppfrisking ville vært bra?

Book den digitale sertifiseringen som et oppfriskingskurs for kun 11 000,- kroner eks.mva

Hvis du allerede er sertifisert i persolog® Personfaktormodell, vil du motta nøyaktig de samme fordelene med dette oppfriskningskurset.

Trenger du flere detaljer?

Dette er det spesifikke innholdet (engelsk):
The persolog® Personality Factor Model and Introduction to D, I, S and C (Interpretation Level 1)
Field theory
Johari window
The 4 areas of tension
Personality and environment: the onion model
Fill in our Personality Profil
The quadrant model
The perception model
Case Studies
Appreciate other people
Beyond D, I, S and C (Interpretation Level 2)
The 20 key figures
Action: Reflect on your behavioral tendencies
Case Studies to the 20 behavioral tendencies
Quiz to the 20 behavioral tendencies
The 20 behavioral tendencies in practice
20 behavioral tendencies in action
Around the persolog® Personality Factor Model
The product family around the personality model
persolog online profiles at a glance
Our online platform eport
Overview of the trainer guides
Get to know the trainer guide
Interpretation Level 3: Individual beliefs
What are personal beliefs?
Reflect on individual beliefs
Interpretation Level 4: Intentions
What are your Intentions?
Change your own behavior with Intendocards
Interpretation Level 4 in Training and Coaching
Consolitation
Interpretation Level 5: Internal tension potentials
What is it about in Interpretation Level 5?
Fill in Interpretation Level 5
Interpretation Level 5 in Training and Coaching
Interpretation Level 6: Manage external conflicts
What actually are conflicts?
Fill in Interpretation Level 6
The Interpretation Level 6 in training and coaching
Excursus: Strategy planner for difficult relationships
Interpretation Level 7: Revealing personal strengths within the team
Revealing personal strengths within the team
Strengths and limitations
How collaboration can improve
Case Study
The persolog® Personality Factor Model in Recruiting
Job profile introduction
Print job profile in practice
The Interpretation levels of the job profile at a glance
How to use the job profile
This is what a benchmark discussion can look like in practice
Example interpretation
The online job profile
Get to know personality in focus, strategy planner and other tools
Fill in personality in focus
How to order Personality in Focus
This is how Personality in Focus is structured
A look at your online profile "Personality in Focus"
These are the areas of application
What strategy planners are good for
Strategy Planner Sales & Service
Online version of the strategy planner for sales and service
Strategy planner for employee review
Intendo Cards
Checklists
Fans
Quick Check Behavior
Explanatory videos
persolog Tools

Flere spørsmål?

Her har du vår FAQ
Hvordan fungerer sertifiseringsprosessen?
I motsetning til en fysisk sertifisering gir den digitale sertifiseringen deg tilgang til sertifiseringen på vår læringsplattform, Online Academy. Alle videoene er på engelsk. Du kan jobbe deg gjennom innholdet i ditt eget tempo. I tillegg vil du få tett oppfølging i 3 måneder fra en norsk mastertrener.
Er det virkelig verdt det?
"Er det verdt det?" Dette spørsmålet får vi oftere enn noe annet. Og svaret vårt er alltid det samme: Det vil være en av de beste investeringene i livet ditt. Kunnskapen og dybden til persolog® Personfaktormodell vil hjelpe deg på alle livets områder. Uansett om du er en konsulent, en HR-sjef, en leder, en gründer eller en ansatt. Du får forståelse for hvorfor folk er som de er og hvorfor de gjør det de gjør. Du utvikler et felles språk som hjelper deg med å håndtere alle situasjoner i livet, uansett hvor enkle eller vanskelige de måtte være..
Etterpå, er jeg overlatt til meg selv??
Nok et klart nei. Et team på 40 personer hos persolog GmbH, og Persolog Norge vil hjelpe deg - med alle dine spørsmål. Hos oss blir du ikke sittende fast i kø. Vi er der for deg og hjelper deg med glede. I tillegg blir du en del av et fantastisk team av trener i Norge som møtes digitalt hver uke for erfaringsutveksling og faglig påfyll.
Hva er forskjellen fra de mange andre D-I-S & K-modellene?
Dette kan ikke besvares i én setning, men kort oppsummert: Vi har den nyeste modellen som opphavspersonen Prof. Dr. John Geier utviklet. Han har forbedret noen ting her, for eksempel har han delt spørreskjemaene "mest sannsynlig" og "minst sannsynlig". Du får også tre meningsfulle diagrammer - noe som ikke er tilfelle med mange andre leverandører. I tillegg er vi overbevist om at atferd er situasjonsbestemt og alltid kan endres. Dette betyr at hos oss hører du ikke "Du er rød". Men heller "Du oppfører deg på en dominerende måte." Å håndtere dette og dele det inn i 20 forskjellige mønstertall er ekstremt nyttig for å unngå stereotypier.

Sikre deg plassen nå på den digitale sertifiseringen i persolog® Personfaktormodellen

Og motta mange andre flotte fordeler:
Tilgang til alle læringsenheter
Du får ubegrenset tilgang til Online Academy og ubegrenset tilgang til Trenerloungen.
Omfattende materiale
Vi gir deg et fullstendig seminaropplegg, inkludert en interaktivt arbeidsbok, PowerPoint-presentasjoner og hele 3 trenerhåndbøker.
Hva mer kan du ønske deg - digital sertifisering på persolog® Personfaktormodell
kun 23 000,- kroner
picture overview persolog personality

Meld deg den digitale sertifiseringen !

Book persolog® Personfaktormodell sertifisering for 23 000,- kroner eks. mva eller
book et oppfriskingskurs for 11 000,- kroner eks.mva
Er du fortsatt ikke overbevist?
Ta kontakt med daglig leder i Persolog Norge as, Trude Emaus, for en samtale om fordeler og betingelser. Du treffer henne på telefon +47 916 70923.